سالاد گرم سبزیجات

69 تومان

.

سالاد گرم سبزیجات

سیب زمینی مخصوص

69 تومان

سیب زمینی وجز،بیکن، پنیر و ادویه مخصوص

سیب زمینی مخصوص

فرنچ فرایز

45 تومان

سیب زمینی سرخ شده

فرنچ فرایز

سوپ روز

27 تومان

.

سوپ روز