آب پرتقال طبیعی

49 تومان

.

آب پرتقال طبیعی

بلو اسکای

42 تومان

سیروپ بلو کاراسائو، نعنا، آلوئورا

بلو اسکای

بلو موهیتو

49 تومان

.

بلو موهیتو

بِلک مون

45 تومان

آب زرشک، بلوبری، سیروپ بلوکاراسائو

بِلک مون

رابی رد

45 تومان

پرتقال تو سرخ، سیروپ رز، سودا

رابی رد

رد پارتی

42 تومان

ترکیب عصاره ی میوه های قرمز

رد پارتی

رِد موهیتو

52 تومان

.

رِد موهیتو

سامر مینت

52 تومان

.

سامر مینت

فلورال پارادایس

45 تومان

آب پرتقال، پشن فروت، کاکتوس

فلورال پارادایس

لیموناد

43 تومان

.

لیموناد

موهیتو

47 تومان

.

موهیتو

کول سینامون

52 تومان

.

کول سینامون

یونا

42 تومان

.

یونا