سالاد بیبی اسفناج، توت فرنگی

105 تومان

.

سالاد بیبی اسفناج، توت فرنگی

سالاد سزار

98 تومان

.

سالاد سزار

سالاد مخصوص اکسپرسو

128 تومان

.

سالاد مخصوص اکسپرسو

سالاد کینوا

110 تومان

.

سالاد کینوا