استیک مرغ

125 تومان

.

استیک مرغ

بیف استراگانف

145 تومان

.

بیف استراگانف

چیکن استراگانف

135 تومان

.

چیکن استراگانف

چاپسویی میگو

160 تومان

اندومی، سس مخصوص تند، میگو

چاپسویی میگو

چاپسویی مرغ

130 تومان

اندومی، ادویه مخصوص تند، مرغ

چاپسویی مرغ