پاین اپل

67 تومان

انبه، نارگیل، آناناس، موز

پاین اپل

ترو پیکال

57 تومان

موز، انبه، توتفرنگی، پرتقال و ...

ترو پیکال

هل هاند

67 تومان

میوه پرتقال، دارچین، سیروپ کرنبری، سیروپ بلوکاراسائو و...

هل هاند