به منوی دیجیتال رستوران شاطرعباس خوش آمدید

محیط رستوران شاطرعباس

محیط رستوران شاطرعباس

شعبه مرکزی

شعبه مرکزی: خیابان خاکشناسی32261370

شعبه کوبانی مجموعه گردشگری

شعبه کوبانی مجموعه گردشگری:قدوسی غربی،خیابان سبحانی مجتمع امیریه38335003

شعبه سعدی

شعبه سعدی : بلوار زند,خیابان سعدی32237495