سیب سرخ شده

55 تومان

French Fries

سیب سرخ شده

وایت فرایز

65 تومان

سیب زمینی خلال،سس قارچ

وایت فرایز

قارچ سوخاری

50 تومان

Fried mushroom

قارچ سوخاری

نان سیر

65 تومان

Garlic Bread

نان سیر

سیب وجز

60 تومان

با پوست

سیب وجز

چدار فرایز

65 تومان

Cheddar Fries

چدار فرایز