اسپشیال گاراژ

140 تومان

بیکن،استیک گوشت،سینه مرغ کبابی

اسپشیال گاراژ

سیر و استیک

150 تومان

استیک گوشت،سس سیر،پنیر

سیر و استیک

دیاولتا

135 تومان

استیک گوشت،کالباس پپرونی،پنیر

دیاولتا

پپرونی

125 تومان

کالباس پپرونی،فلفل هالوپینو،پنیر

پپرونی

چیکن

140 تومان

سینه مرغ کبابی،قارج

چیکن

پیتزا سزار

130 تومان

نان طعم دار شده با سیر،مرغ کبابی،گوجه،پنیر پارمسان،کاهو

پیتزا سزار

وجترین

115 تومان

کدو،گوجه،قارچ،ذرت،زیتون،بادنجان،پنیر

وجترین

کواترو

145 تومان

کالباس پپرونی،استیک مرغ،استیک گوشت،بیکن

کواترو

اسپشیال کراست

165 تومان

بیکن،استیک گوشت،سینه مرغ کبابی،خمیر کراست سوسیس

اسپشیال کراست

استیک کراست

170 تومان

استیک گوشت،قارچ،فلفل دلمه،پنیر،خمیر کراست سوسیس

استیک کراست

میت بال

135 تومان

سس مانارا،بادنجان،اسفناج،گوشت مخلوط،فلفل دلمه

میت بال