هات داگ کلاسیک

50 تومان

نان مک،هات داگ،سس خردل،پودر تردیلا

هات داگ کلاسیک

بیکن هات داگ

65 تومان

نان مک،هات داگ،سس خردل،پودر تردیلا،بیکن

بیکن هات داگ

چدار هات داگ

65 تومان

نان مک،هات داگ،سس خردل،پودر تردیلا

چدار هات داگ

چیلی هات داگ تنوری

90 تومان

نان کنجدی،سوسیس،پنیر،گوشت چیلی،قارچ

چیلی هات داگ تنوری