آدرس رستوران اعیان: شعبه مرکزی

📍شعبه مرکزی؛خیابان قدوسی غربی بين كوچه ١٢و ١٤

آدرس: شعبه بازار

📍 شعبه بازار؛خیابان طالقانی نبش کوچه ۴