ساعت حضور در فرودگاه

ساعت حضور در فرودگاه جهت انجام تشریفات پرواز در :
پرواز های داخلی : 1 ساعت و 30 دقیقه قبل پرواز و پروازهای بین المللی 3 ساعت می باشد.
* توجه *
میز پذیرش مسافر در پرواز های داخلی 30 دقیقه و پروازهای بین المللی 1 ساعت قبل از ساعت پرواز بسته خواهد شد.

پرواز چارتر

منظور از چارتر اجاره در زمان مشخص می باشد که به اشتباه در باور عموم به معنی ارزان قیمت شکل گرفته است. در شرایط چارتر، چارتر کننده تعدادی و یا تمامی صندلی ها یک یا چند پرواز را مسیر و یا مسیر های مختلف از شرکت حمل کننده( هواپیمایی) اجاره می کند.با توجه به شرایط بازار قیمت فروش را تغییر می دهد، همچنین شرایط تغییر و استرداد را مشخص می کند.

هتل چارتر

منظور از چارتر اجاره در زمان مشخص می باشد که به اشتباه در باور عموم به معنی ارزان قیمت شکل گرفته است. در شرایط چارتر، چارتر کننده تعدادی و یا تمامی اتاق یک یا چند هتل را شهر و یا شهرهای مختلف اجاره می کند.با توجه به شرایط بازار قیمت فروش را تغییر می دهد، همچنین شرایط تغییر و استرداد را مشخص می کند.

تور

تور، به معنی هماهنگ کردن پرواز،اقامت و ترانسفر برای زمان مشخصی بر طبق درخواست مسافر می باشد. که برخی از تورها با توجه به مقصد و یا نوع تور خدمات متفاوتی دارند.

شب اقامت

منظور از هر شب اقامت زمان بین ساعت پذیرش مسافر(14:00) تا زمان خروج مسافر(12:00) در روز بعد می باشد.صرف نظر از اینکه مسافر در چه ساعتی به هتل ورود کرده است .
برای مثال :
اگر مسافری بع علت تاخیر پرواز،ساعت پرواز و موارد مشابه در ساعت 21:00 روز شنبه برای پذیرش به هتل مراجه می کند، پس از پذیرش، تا ساعت 12:00 روز بعد " یک شب" اقامت محسوب می گردد.

اعتبار گذرنامه

مدت زمان اعتبار گذرنامه بصورت کلی 6 ماه یا 180 روز از زمان ورود به کشور مقصد می باشد.

ساعت ورود و خروج هتل

در تمامی نقاط دنیا، ساعت ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 می باشد، اما در برخی از هتل ها ساعت ورود 15:00 می باشد.

بار مجاز

بار مجاز بصورت کلی در پرواز داخلی 20 کیلوگرم و پروازهای بین المللی 30 کیلوگرم م باشد.
همچنین بار مجاز کابین 7 کیلو گرم می باشد.
-----------------------------------------------------------------------
برخی از مقاصد از جمله آمریکا و کانادا شرایط متفاوتی دارند و نظام بسته پیروی می کنند.
بطور کلی :
هر مسافر می تواند بصورت مجاز 2 بسته 23 کیلوگرمی در کابین اکونومی با خود حمل کند.